Heijmans Vastgoed

Interesse in een woning of heb je vragen? Neem dan contact op met de makelaar:


Contact Brinkhof

Makelaardij de Parel 
033-4669902 
nieuwbouw@makelaardijdeparel.nl
www.makelaardijdeparel.nl 

Herbrink Makelaars
033 4 950 950 
info@herbrink.nl


Contact Hof van Asschat

Koudijs Makelaars 
0342 - 786 750 
info@koudijsmakelaars.nl
www.koudijsmakelaars.nl 

Herbrink Makelaars
033 4 950 950 
info@herbrink.nl

Disclaimer
Heijmans besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Heijmans niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Heijmans dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

Heijmans verstrekt door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Heijmans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

Hoewel Heijmans alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Heijmans is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Heijmans kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Heijmans.